Cabin tổng thành xe tải Hoàng Huy

Cabin tổng thành xe tải Hoàng Huy

• Mã SP: SP0044

• Nhóm sản phẩm: Cabin xe tải Dongfeng

• Năm sản xuất: 2020 - 2021

• Lượt xem: 1034

Mời liên hệ

Thông tin cơ bản về xe